Về việc xin cấp visa v.v. và đi Nhật Bản của người Việt Nam: Bắt đầu tiếp nhận từ cuối tháng 07/2020

I. Về việc xin cấp visa và Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc

1. Đối tượng

Người mang quốc tịch Việt Nam, sinh sống trong nước Việt Nam, sử dụng chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Nhật Bản và đáp ứng các điều kiện sau đây.
(1) Xin cấp mới visa
Người có mục đích nhập cảnh Nhật Bản tương ứng với mục a) hoặc b) sau đây.
a) Mục đích thương mại ngắn hạn (Chỉ cấp visa hiệu lực 01 lần)
    Đi Nhật Bản để thực hiện các hoạt động không nhận thù lao có số ngày lưu trú tại Nhật Bản là trong vòng 90 ngày như liên hệ công việc, đàm phán, ký kết hợp đồng, hậu mãi,
    tuyên truyền, điều tra thị trường v.v.
b) Mục đích lao động, lưu trú dài hạn với các tư cách lưu trú tương ứng sau đây.

 • [Kinh doanh/Quản lý]
 • [Thuyên chuyển công tác nội bộ]
 • [Kỹ sư/Trí thức/Nghiệp vụ quốc tế]
 • [Điều dưỡng]
 • [Lao động có trình độ cao]
 • [Hoạt động đặc định] (Khởi nghiệp)
 • [Hoạt động đặc định] (Hộ lý, Điều dưỡng EPA; Ứng viên Hộ lý, Ứng viên Điều dưỡng EPA)

(2) Xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc
Người có tư cách lưu trú tương ứng sau đây đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản bằng cách xin Giấy phép tái nhập quốc (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập quốc tự động).

 • [Kinh doanh/Quản lý]
 • [Thuyên chuyển công tác nội bộ]
 • [Kỹ sư/Trí thức/Nghiệp vụ quốc tế]
 • [Điều dưỡng]
 • [Lao động có trình độ cao]
 • [Hoạt động đặc định] (Khởi nghiệp)
 • [Hoạt động đặc định] (Hộ lý, Điều dưỡng EPA; Ứng viên Hộ lý, Ứng viên Điều dưỡng EPA)

(3) Xin cấp cho tư cách lưu trú [Thực tập kỹ năng] và [Kỹ năng đặc định]
※Đối với tư cách lưu trú này, dự kiến có số lượng xin rất đông mà số lượng có thể cấp được giới hạn nên trước mắt sẽ bắt đầu bằng cách giới hạn đối tượng tiếp nhận, về sau sẽ mở rộng theo thứ tự.
   Đối tượng tiếp nhận hiện nay như sau.
a) Xin cấp mới visa
    Hiện tại, không tiếp nhận hồ sơ.
    Sau khi khởi động việc tiếp nhận, dự kiến sẽ tiếp nhận hồ sơ theo thứ tự như sau. Về chi tiết sẽ có thông báo bổ sung.
    (1) Người đã từng được cấp visa tại Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam cho đến ngày 27/03/2020 nhưng không thể sang Nhật Bản do Nhật Bản tăng cường biện pháp biên giới.
    (2) Người hiện đang có hồ sơ nộp trong Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam
    (3) Người xin cấp mới visa
b) Xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc
    Người đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản bằng cách xin Giấy phép tái nhập quốc (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập quốc tự động).
    Dự kiến tiếp nhận vào cuối tháng 7/2020

title=/
 

2. Cách thức tiến hành v.v.

(1) Cách thức tiến hành
a) Thị thực (Visa)

 • Nộp hồ sơ thông qua Đại lý ủy thác do Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam chỉ định (13 công ty, danh sách ở đây)
  Trước mắt chúng tôi không tiếp nhận hồ sơ do cá nhân nộp.
 • Nộp hồ sơ theo đoàn do các công ty phái cử thực tập sinh được Chính phủ Việt Nam cấp phép và do các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan nộp cho nhân viên của công ty mình thì vẫn được tiếp nhận trực tiếp tại Cửa sổ Lãnh sự như trước đây.
 • Có thu lệ phí [Biểu phí]

b) Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc

 • Nộp tại Cửa sổ Lãnh sự, Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam
 • Không thu lệ phí

(2) Thời gian mở cửa

 
Ngày làm việc
Từ thứ 2 đến thứ 6
(Ngày lễ v.v. Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ đóng cửa.
Danh sách ngày nghỉ lễ)
 
Thời gian làm việc
Thời gian nhận hồ sơ 8:30 sáng – 11:30 sáng
Thời gian trả kết quả 1:30 chiều – 4:45 chiều

title=/

3. Hồ sơ cần thiết

(1) Xin cấp mới visa
a) Mục đích thương mại ngắn hạn
※Những người đang nộp hồ sơ xin cấp visa trong Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam hiện nay, trong trường hợp không có thay đổi về mục đích sang Nhật Bản, người mời và người bảo lãnh v.v. thì chỉ cần bổ sung “Phiếu câu hỏi” như mục (4) và “Bản cam kết” như mục (6) dưới đây là đủ.

(1)  
Giấy tờ do người xin visa chuẩn bị
Hộ chiếu 01 bản gốc
(2) Đơn khai xin cấp visa (dán sẵn ảnh thẻ 4,5 cm x 4,5 cm)
- Chính chủ người xin visa hãy ký tên vào cuối đơn khai giống chữ ký trong hộ chiếu
-Ghi họ tên người xin visa vào mặt sau của ảnh
-Ảnh bị chỉnh sửa có thể không được tiếp nhận
-Không dập ghim vì chúng tôi phải xử lý bằng máy
01 bản gốc
(3) Giấy xác nhận công tác của người xin cấp visa
-Ghi rõ thời gian công tác, lương và chức vụ
-Không chấp nhận Hợp đồng lao động
-Nếu được, hãy làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
01 bản gốc
(4) Phiếu câu hỏi 01 bản gốc
(5)  
 
Giấy tờ do phía Nhật Bản chuẩn bị
Thư mời lý do
-Trường hợp công ty, cơ quan đoàn thể mời thì ghi tên của công ty, cơ quan đoàn thể và họ tên của người mời, sau đó, hãy đóng dấu của người đại diện, dấu chức danh hoặc dấu công ty, cơ quan đoàn thể vào (Dấu cá nhân không được chấp nhận).
-Trường hợp là người nước ngoài v.v. nên không có con dấu thì người có chức danh đại diện công ty, cơ quan đoàn thể hãy ký tên vào.
-Về mục đích nhập cảnh, đề nghị hãy điền chi tiết về kế hoạch hoạt động tại Nhật Bản.
-Trường hợp có nhiều người xin visa cùng một lúc thì hãy đính kèm Danh sách người được mời.
01 bản gốc
(6) Thư bảo lãnh 01 bản gốc
(7) Bản cam kết
-Bản gốc cần thiết khi nhập cảnh Nhật Bản nên khi nộp hồ sơ xong hãy xác nhận rằng đã được hoàn trả lại.
 
01 bản gốc và 01 bản photocopyb) Mục đích lao động, lưu trú dài hạn
※Những người đang nộp hồ sơ xin cấp visa trong Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam hiện nay chỉ cần bổ sung “Phiếu câu hỏi” như mục (3),văn bản do cơ quan tiếp nhận làm có ghi nội dung “Có khả năng tiếp tục tiếp nhận đúng như nội dung hoạt động khi xin cấp Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú” như mục (4) và “Bản cam kết” như mục (5) dưới đây là đủ.

(1)
 
Giấy tờ do người xin visa chuẩn bị
Hộ chiếu 01 bản gốc
(2) Đơn khai xin cấp visa (dán sẵn ảnh thẻ 4,5 cm x 4,5 cm)
-Chính chủ người xin visa hãy ký tên vào cuối đơn khai giống chữ ký trong hộ chiếu
-Ghi họ tên người xin visa vào mặt sau của ảnh
-Ảnh bị chỉnh sửa có thể không được tiếp nhận
-Không dập ghim vì chúng tôi phải xử lý bằng máy
01 bản gốc
(3) Phiếu câu hỏi 01 bản gốc
(4)
 Giấy tờ do phía Nhật Bản chuẩn bị
Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú
- Trường hợp sử dụng Giấy chứng nhận tư cách lưu trú quá 3 tháng kể từ ngày cấp thì cần nộp thêm Văn bản do cơ quan tiếp nhận làm có ghi nội dung "Có khả năng tiếp tục tiếp nhận đúng như nội dung hoạt động khi xin cấp Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú" (Mẫu tự do).

(Chú ý) Về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú, Bộ Tư Pháp Nhật Bản xét tình hình do ảnh hưởng của Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) đã quyết định đặc cách liên quan đến Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú thông thường có thời hạn hiệu lực “03 tháng” thành: “Giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú được cấp từ 01/10/2019 đến 29/01/2021 sẽ được coi là có hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày dỡ bỏ biện pháp cấm nhập cảnh của quốc gia, khu vực người xin visa đang sinh sống hoặc có hiệu lực cho đến ngày 30/04/2021, tùy điều kiện nào đến trước”.
01 bản gốc và 01 bản photocopy
(5) Bản cam kết
-Bản gốc cần thiết khi nhập cảnh Nhật Bản nên khi nộp hồ sơ xong hãy xác nhận rằng đã được hoàn trả lại.
 
 
01 bản gốc và 01 bản photocopy


(2) Xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc

(1) Giấy tờ do người xin chuẩn bị Đơn khai xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc 01 bản gốc
(2) Hộ chiếu và bản photocopy các trang sau:
-Trang ảnh
-Trang có đóng dấu Giấy phép tái nhập quốc
-Hai mặt của Giấy ghi chú tái nhập quốc được dán trong hộ chiếu (Thẻ ED)
01 bản gốc và 01 bản photocopy
(3) Thẻ cư trú và bản photocopy (02 mặt)
-Chỉ cần xuất trình bản gốc và nộp bản photocopy
01 bản gốc và 01 bản photocopy
(4) Phiếu câu hỏi 01 bản gốc
(5) Giấy tờ do phía Nhật Bản chuẩn bị Bản cam kết
-Bản gốc cần thiết khi nhập cảnh Nhật Bản nên khi nộp hồ sơ xong hãy xác nhận rằng đã được hoàn trả lại.
 
 
01 bản gốc và 01 bản photocopy

 

4. Hạng mục lưu ý (Đề nghị xác nhận trước)

 • Do dự kiến có rất nhiều người nộp hồ sơ mà số lượng có thể cấp lại bị hạn chế (Khoảng 630 trường hợp/tuần cho cả Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh), do đó, chúng tôi không quy định thời gian xử lý hồ sơ tiêu chuẩn tính đến lúc trả kết quả.
 • Chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi riêng liên quan đến đề nghị cấp visa sớm hay thời gian thông báo kết quả do cần phải có thời gian tương đối để xét duyệt. Đề nghị hãy chờ cho đến khi có thể trả kết quả và chúng tôi sẽ liên lạc để thông báo cho người xin (Bao gồm cả Đại lý ủy thác được chỉ định).
 • Trường hợp có số lượng nộp hồ sơ quá nhiều so với số lượng tối đa có thể cấp thì có thể chúng tôi sẽ tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ (Tại thời điểm đó, việc xét duyệt và trả kết quả cho những hồ sơ đã tiếp nhận vẫn sẽ được tiến hành).
 • Tất cả những trường hợp không đầy đủ hồ sơ hay trường hợp không điền đủ nội dung sẽ không được tiếp nhận hồ sơ.
 • Tùy từng trường hợp mà có thể yêu cầu hồ sơ bổ sung hoặc phỏng vấn, nếu bạn không đáp ứng được chúng tôi sẽ kết thúc việc xét duyệt.
 • Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam không công khai lý do cụ thể của trường hợp bị từ chối không được cấp visa.

Mọi Thông tin thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

+ Hotline: 0374905591 : phone/zalo

+ Website: duhocicohn.edu.vn

+ Email: Nvthangico@gmail.com

Nếu bạn quan tâm, vui lòng đăng ký nhận thông tin TẠI ĐÂY

037 490 5591