Bộ máy tổ chức

ICOGroup được chính thức thành lập từ tháng 4 năm 2008 bởi những con người giàu đam mê, khao khát đưa nguồn nhân lực Việt Nam vươn ra tầm thế giới. Nhờ đó, bộ máy hoạt động của ICOGroup đã được xây dựng và vận hành một cách chặt chẽ, hệ thống, đảm bảo giữ vững mục tiêu đưa ICOGroup đưa ra: Trở thành tập đoàn phát triển nhân lực lớn nhất Việt Nam vào năm 2023.